BBB is een parodie op een politieke partij

Volt is geen bedrijf, maar hebben de leden dat door? 

Waarom de partijorganisatie van Volt een zorgenkindje zal blijven

Volt is zo druk met participatie dat het bezigheidstherapie lijkt

BBB is een serieuzere poging een partij te bouwen dan JA21