Waarom de partijorganisatie van Volt een zorgenkindje zal blijven

Volt is zo druk met participatie dat het bezigheidstherapie lijkt

BBB is een serieuzere poging een partij te bouwen dan JA21