BBB is een parodie op partijdemocratie

Afstand nemen van Forum (2) – Een landelijk programma volstaat

In de provincies verandert Volt niks en de leden vinden dat prima