Zou het gezellig worden bij de Brusselse christendemocraten?

In de positieve wereld van Volt heet verlies ‘stabiliteit’