Afstand nemen van Forum (2) – Een landelijk programma volstaat

BBB voelt goed, nu de oplossingen nog 

Hoe het verder moet met de SP? Lilian Marijnissen heeft geen idee

BBB is een serieuzere poging een partij te bouwen dan JA21

JA21 zorgt er wel voor dat interne tegenspraak uitblijft 

De ChristenUnie is binnenkort relevanter dan het CDA

Het BBB-familiegevoel. What could possibly go wrong?

De problemen van BBB (2) – De ideologische leegte van het boerenverstand

BBB belooft dingen die het CDA ook nooit realiseert

Linkse fusiepartij staat alweer bijna bij het grofvuil