De achterban in de volkswijken wil vrijwel zeker geen gefuseerde PvdA

Christendemocraten hebben andere prioriteiten dan Wopke Hoekstra