De ChristenUnie is binnenkort relevanter dan het CDA

Het CDA doet het samen, maar zonder asielzoekers

De achterban in de volkswijken wil vrijwel zeker geen gefuseerde PvdA

Christendemocraten hebben andere prioriteiten dan Wopke Hoekstra