Ook christelijke migranten zijn voor de ChristenUnie een lastige doelgroep

De verpaupering van Amsterdam Nieuw-West is van eigen makelij 

Hoe kan links de witte arbeidersklasse weer aan zich binden? 

Waarom stemmen niet-westerse allochtonen op de PVV?