Hoe kan links de witte arbeidersklasse weer aan zich binden? 

Waarom stemmen niet-westerse allochtonen op de PVV?