Dertien Europese lijsttrekkers in debat, de belangrijkste ontbreekt

Buiten het zicht van de camera’s doemt een probleem voor de VVD op

Een Europees lijsttrekkersdebat draait om het ritueel, niet om de inhoud 

JA21 kan nog maar nauwelijks ontsnappen aan de irrelevantie