Naar kritische tegenspraak kun je opvallend vaak fluiten 

Wat niet deugt aan de hetze tegen Kauthar Bouchallikht