De verpaupering van Amsterdam Nieuw-West is van eigen makelij