Onaangenaam leesvoer voor Nexit- en Brexit-fans 

Brexit is een ramp, maar zijn de Nexit-fans voor rede vatbaar?