Goed idee: rechtsstaat en grondrechten in kleutertaal 

Een nette partij zaagt niet aan de horizontale werking van de Grondwet 

Met 2G ontstaat een enorme markt voor Forum voor Democratie