Bureaucratie voor Europeanen (10 – slot) – Alles bij het oude? 

Volt gaat sociale innovatie uitrollen, maar zonder feedbackloop