50Plus-Statenleden zijn zo ongeschikt dat ze welkom zijn bij JA21

Waarom zou een nieuwe ouderenpartij wél goed functioneren?