‘Dit was een van de beste colleges die Limburg ooit heeft gehad’

Anoniem de Provinciale Staten in. En dan?