Met 2G ontstaat een enorme markt voor Forum voor Democratie

FvD-raadsleden krijgen snel spijt van hun politieke avontuur

Leefbaar Rotterdam houdt voortaan afstand van Forum

De boreale coup bij Forum is voltooid

Bij Zihnigasten: politiek extremisme en de opkomst van nieuwe partijen

Vanuit de luwte werkt JA21 aan een doorbraak en die lijkt niet onmogelijk

Lokale Forum-lijsttrekkers hebben geen idee, maar wat maakt dat nou uit?

De media hebben niets van Thierry Baudet geleerd