Wie de Europese scheiding van ChristenUnie en SGP begrijpt, mag het zeggen

Buiten het zicht van de camera’s doemt een probleem voor de VVD op