De SP is begonnen aan een hele lange weg terug

Wie de Europese scheiding van ChristenUnie en SGP begrijpt, mag het zeggen

Dertien Europese lijsttrekkers in debat, de belangrijkste ontbreekt

Buiten het zicht van de camera’s doemt een probleem voor de VVD op

Kijk naar Brusselse fracties, niet naar Nederlandse partijen  

Ook in Lelystad is het enthousiasme voor Forum tot het nulpunt gedaald 

Brengen de nieuwe D66-Europarlementariërs Europa ook naar de straat? 

Een Europees lijsttrekkersdebat draait om het ritueel, niet om de inhoud 

In het Europees Parlement was de PVV rampzalig en dat blijft zo