Onaangenaam leesvoer voor Nexit- en Brexit-fans 

De Nexit Denktank helpt de EU een handje

Brexit is een ramp, maar zijn de Nexit-fans voor rede vatbaar?