In het Europees Parlement was de PVV rampzalig en dat blijft zo  

Steeds weer verkeerde allianties sluiten, Richard de Mos kan dat

Lokaal meeliften op de politiek leider? Dat gaat vanzelf mis 

BVNL rommelt nog even op kosten van de belastingbetaler

Na de zwevende kiezer nu ook de zwevende politicus 

JA21’ers die de partijtop kennen, rennen het snelste weg

En toen was ook JA21 Utrecht verleden tijd