Veel gekwetter, weinig wol. De inzet van sociale media door overheid, politiek en burgers

Sociale media als Facebook, Twitter en YouTube zijn de afgelopen jaren explosief gegroeid tot communicatieplatformen die niet meer weg te denken zijn. Volgens sommigen houden deze een belofte in zich om de band van burgers met de overheid en de politiek te versterken en om burgers te activeren maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Dit zou de rol van de overheid en de politiek drastisch kunnen doen veranderen. 

Veelbesproken voorbeelden uit binnen- en buitenland zouden hun succes te danken hebben aan sociale media, zoals de verkiezingscampagne van Barack Obama, die miljoenen Amerikanen zou hebben gemobiliseerd. In het boek Veel gekwetter, weinig wolstaat de vraag centraal of sociale media deze beloften op dit moment al waar maken. Leiden sociale media daadwerkelijk tot een belangrijke vernieuwing die politiek en overheid ingrijpend doen veranderen? 

In dit boek worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het gebruik van sociale media door overheden, politici en burgers in Nederland. Hieruit blijkt dat de mogelijkheden van sociale media nog lang niet volledig worden benut en dat de effecten ervan dikwijls worden overschat. Om de beloftes van sociale media waar te maken is een cultuurverandering nodig bij overheden, politici en burgers, maar die lijkt vooralsnog lastig. Het boek eindigt daarom met praktische aanbevelingen hoe een volgende stap gezet kan worden met de inzet van sociale media. 

‘Veel gekwetter, weinig wol, de inzet van sociale media door burgers, politiek en overheid’ is geschreven met Maurits Kreijveld en is uitgegeven bij SDU Uitgevers (ISBN 9789012571913). Het boek is niet meer in de winkel verkrijgbaar maar wel hier te downloaden (zip-file).

 

Artikelen

Naar aanleiding van dit boek schreef ik met Maurits Kreijveld in het Reformatorisch Dagblad dat het een illusie is dat politici via sociale media beter naar burgers luisteren dan vroeger. Lees het artikel hier

Ik schreef tevens met Maurits Kreijveld in Trouw dat sociale media niet in staat zijn de kiezers te bereiken waarmee politici de grootste kloof ervaren. Lees het artikel hier

In NRC Next schreef ik, wederom met Maurits Kreijveld, dat we er ook bij de Arabische Lente vanuit moeten gaan dat de meeste mobilisatie van burgers offline is verlopen. Lees het artikel hier

 

Inhoud

1. De mondige burger

2. De belofte van sociale media

3. Overheid 2.0: experimenten zonder beleid

4. Politiek 2.0: een kakofonie van meningen

5. Burger 2.0: initiatieven zonder impact

6. Burger 1.5: passieve statements

7. Een blik vooruit