Kunnen burgers Europa van koers laten veranderen? 

Europees beleid wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven van burgers en daarmee neemt ook de kritiek op Europa toe. Is Europa wel democratisch? Hebben burgers voldoende invloed op beleid wat in Brussel wordt gemaakt? Het antwoord op deze vraag is vaak dat burgers het Europees Parlement kiezen en zo invloed hebben op Europese beslissingen.

In mei 2014 vonden verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De bevoegdheden van het Europees Parlement zijn de laatste decennia toegenomen. Dit wekt de suggestie dat burgers steeds meer invloed hebben gekregen op Europees beleid. In dit essay stel ik echter vast dat burgers niet of nauwelijks in staat zijn via het Europees Parlement Europees beleid bij te sturen.

Europarlementariërs hebben nauwelijks informatie over wat er onder burgers leeft, fractiediscipline lijkt belangrijker dan eigen standpunten en beslissingen van het Europees Parlement ontberen media-aandacht. Kan de burger goed geïnformeerd stemmen voor het Europees Parlement en zo echt verschil maken?

‘Kunnen burgers Europa van koers laten veranderen? is uitgegeven bij Uitgeverij Eburon en verkrijgbaar in de boekhandel en via de uitgever (ISBN: 9789059728295). Er is ook een digitale versie. Het essay is ook te downloaden

 

Inhoud

Inleiding

1. Invloed op Europa?

2. Wensen van burgers 

3. Resultaten behalen

4. Resultaten communiceren

5. Nationale invloed

6. Invloed uitoefenen