Bureaucratie voor Europeanen – Hoofdpersonen

 

Hieronder de belangrijkste personen in de geschiedenis van Volt Europa en Volt Nederland. 

 

Nastimir Ananiev 

Bulgaars parlementslid voor Volt die meerdere achtereenvolgende verkiezingen werd verkozen via verschillende electorale allianties, waaronder met een partij die voorheen samenwerkte met Bulgaars extreemrechts. Momenteel de enige verkozen Volt-politicus in Bulgarije. 

 

Damian Boeselager

Managementconsultant bij McKinsey die in 2017 met twee anderen Volt Europa oprichtte. Was in de eerste periode vice-voorzitter. Werd in mei 2019 als eerste Volt-politicus gekozen als Europarlementariër namens Duitsland. Is in 2024 herkiesbaar. 

 

Colombe Cahen-Salvador 

Mede-oprichter van Volt Europa die de eerste twee jaar hoofd beleid was. Vertrok in 2019 en startte achtereenvolgens twee keer een nieuwe beweging: eerst Now, daarna Atlas. Partner van – en na Volt ook getrouwd met – Andrea Venzon. 

 

Laurens Dassen

Medewerker van ABN AMRO die penningmeester was in het oprichtingsbestuur van Volt Nederland. Was fulltime bezig de partij op te bouwen, nummer drie bij de Europese verkiezingen van 2019 en lijsttrekker voor de Tweede Kamer. Sinds 2021 fractievoorzitter. In 2023 herkozen. 

 

Francisco Guerreiro 

Portugese Europarlementariër die in 2019 werd verkozen voor de Portugese Partij voor de Dieren. Splitste zich een jaar later af en werd in oktober 2021 geïntroduceerd als toekomstig Volt-kandidaat in Portugal. Is inmiddels geen lid meer door meningsverschillen over kernenergie. 

 

Nilüfer Gündogan

Voormalig D66-lid die snel carrière maakte binnen Volt. Stond op de tweede plaats voor zowel het Europees Parlement in 2019 als de Tweede Kamer in 2021. Werd begin 2022 uit de fractie gezet vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. Procedeert sindsdien om haar naam te zuiveren. 

 

Jason Halbgewachs

Oud-ambtenaar die eind 2018 secretaris werd van Volt Nederland en ruim drie jaar bestuurslid bleef, waaronder een jaar als co-voorzitter. Werd na de verkiezing van Volt Nederland in de Tweede Kamer directeur van het partijbureau. 

 

Rob Keijsers 

Co-voorzitter van Volt Nederland na een periode van interne crisis. Werkte lange tijd bij ABN AMRO in een leidinggevende rol op dezelfde afdeling als Dassen, maar was naar eigen zeggen nooit zijn direct leidinggevende.  

 

Marieke Koekkoek

Tweede Kamerlid voor Volt die in 2021 met voorkeursstemmen werd gekozen. Had al snel een slechte werkrelatie met Nilüfer Gündogan. Relatief onzichtbaar, maar desondanks als nieuwe nummer twee in 2023 herkozen.

 

Reinier van Lanschot

Voorzitter in het oprichtingsbestuur van Volt Nederland en fulltime werkzaam voor Volt in de beginperiode. Zegde hiervoor zijn baan bij Ahold op. Lijsttrekker voor de Europese verkiezingen van 2019. Werd co-voorzitter van Volt Europa. Verliet die post voortijdig om wederom Europees lijsttrekker te worden. 

 

Peter-Paul de Leeuw

Ondernemer en een van de initiatiefnemers van Volt Nederland. Was als eerste country lead actief en bleef jarenlang lid van de kandidatencommissie. Was co-voorzitter ten tijde van de Gündogan-crisis en trad toen vrijwel direct af. Heeft sindsdien geen functie meer bij Volt. 

 

Sacha Muller 

Samen met De Leeuw co-voorzitter van Volt Nederland ten tijde van de Gündogan-crisis. Vertrok vrijwel direct vanwege een burn-out. Keerde in 2023 terug op het politieke toneel als kandidaat-Europarlementariër, maar is vrijwel zeker onverkiesbaar (no. 4). 

 

Anna Strolenberg 

Vroege vrijwilliger bij Volt die in de beginperiode actief was op het partijbureau en optrad als campagneleider, onder andere bij de gemeenteraadsverkiezingen. Is de nieuwe nummer twee voor het Europees Parlement. Werkzaam bij Vluchtelingenwerk. 

 

Sophie in ’t Veld 

Europarlementariër voor D66 die vanaf 2004 vier achtereenvolgende verkiezingen lijsttrekker was. Sloot zich in 2023 onverwachts aan bij Volt, maar bleef formeel onafhankelijk lid van het Europees Parlement. Werd lijsttrekker van Volt België in het Vlaamse kiesdistrict. 

 

Andrea Venzon

Mede-oprichter en eerste voorzitter van Volt Europa. Studeerde in Milaan en Londen en werkte bij McKinsey. Na twee jaar vertrokken om andere mondiale bewegingen op te richten, waaronder Atlas. Tegenwoordig getrouwd met mede-oprichter Colombe Cahen-Salvador. Had ten tijde van Volt al een relatie met haar.

 

Terug naar de overzichtspagina.