Zou het gezellig worden bij de Brusselse christendemocraten?