Wie de Europese scheiding van ChristenUnie en SGP begrijpt, mag het zeggen