Kijk naar Brusselse fracties, niet naar Nederlandse partijen