Bureaucratie voor Europeanen (5) – Een campagnemachine zonder discussie