Tip voor Palestina-demonstranten: citeer de Secretaris-Generaal van de VN