Rara in welke fractie zijn na de verkiezingen de minste problemen?