Nergens was men zo slordig met eigen mensen als bij Bij1