De strijd op de rechterflank kent telkens nieuwe verliezers