Het vertrek van Nicki Pouw markeert de mislukking van JA21