Een nette partij zaagt niet aan de horizontale werking van de Grondwet