De wappies illustreren onze gebrekkige kennis over de Grondwet