Politieke ervaring koesteren, dat is op de rechterflank een hele opgave