Linkse partijfusie: acht argumenten tegen, eentje voor