BBB is een serieuzere poging een partij te bouwen dan JA21