Wetenschappelijke kennis verspreiden is en blijft een mijnenveld