Waarom verliezen Helderse burgers hun vertrouwen in de politiek?