Christendemocraten hebben andere prioriteiten dan Wopke Hoekstra