De ellende van Forum in de provincie is minstens zo groot als die in de Eerste Kamer