Ex-SP’ers twijfelen of ze mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen