Hoogdravende principes gelden bij Volt Nederland, niet bij Volt Bulgarije