Zelfs na tien jaar ruzie zijn 50Plus-politici niet in staat tot zelfreflectie