Ex-FvD’ers vinden hun onderlinge conflicten belangrijker dan hun eigen politieke toekomst